Objavljena revidirana Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Rev. 1 i novi ASO-2019-003

Kreirano Ponedjeljak, 09 Prosinac 2019

"Revizijom Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, uz već ranije obuhvaćene zrakoplovne klipne motore, definira prihvatljive postupke pregleda zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax serije 912 UL/ULS/A/F/S i 914 UL/F u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Izdavanjem nove Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-003 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo definira prihvatljive postupke pregleda dvotaktnih zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax GmbH & Co. KG, tip 447, 503 i 582 u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa"...više na stranicama CCAA

Zmajar

Saturday the 25th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.