Aktivnosti na letjelištu Voloder tjekom sezone letenja u 2018. godini

Kreirano Ponedjeljak, 19 Veljača 2018

Nakon održane skupštine AK Popovača 17.02.2018. usvojen je plan aktivnosti na letjelištu Voloder tjekom sezone letenja u 2018. kako sljedi (u ovisnosti o meteo uvijetima) :

-----------

  • Tijekom 04.2018. Proslava Uskrsa na letjelištu Voloder  – prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova te pripreme za proljetno čišćenje i uređenje letjelišta nakon zimske sezone,
  • Tijekom 05.2018. Proslava Praznika rada na letjelištu Voloder – prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova te pripreme za ljetnu sezonu i proslavu dana grada Popovače,
  • Tijekom 06.2018. Dani grada Popovače - prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova na letjelištu Voloder u sklopu „Dani aeromodelara, zmajara, paraglajdera te SRZ-a u Popovači – 2018.“,
  • Tijekom 09.2018. Voloderske jeseni - prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova na letjelištu Voloder,
  • Tijekom 11.2018. Proslava Martinja (Air Martin) na letjelištu Voloder - prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova te pripreme letjelišta za zimsku sezonu,
  • Tijekom 12.2018. redovira skupština članova aerokluba Popovača i planovi rada te financija za 2019. godinu,
  • Drugom polovicom 12.2018. Silvestrovo na letjelištu Voloder - prigodno druženje članova te simpatizera aeroklubova te prilika za razmjenu iskustava i rekapitulaciju sezone letenja u 2018. te priprema za predstojeću sezonu 2019.

-----------

Zmajar

Tuesday the 18th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.