Alat za ASM 21. stoljeća – web AMC PORTAL

Kreirano Petak, 19 Siječanj 2018

" Implementacija fleksibilne uporabe zračnog prostora nametnula je i potrebu za novim načinima komunikacije između korisnika zračnog prostora i organizacije za ASM (Airspace Management). Primijećeno je da dobar dio korisnika zračnog prostora ne razumije što su poruke AUP/UUP (Airspace Use Plan/Updated Airspace Use Plan), gdje se mogu i na koji način čitati i kakvu implikaciju imaju na sigurnost provedbe aktivnosti u zračnom prostoru iako su obvezujuće za sve korisnike zračnog prostora jednako kao i NOTAM poruke.

Kako bi se otišlo korak dalje u budućnost i primijenila dinamika objave ASM podataka (AUP/UUP, NOTAM) koja odgovara potrebama korisnika za provedbu naprednog fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom (AFUA), bilo je potrebno omogućiti informiranje korisnika zračnog prostora o ograničenjima u zračnom prostoru u realnom vremenu na jasan i nedvosmislen način.

Ne smijemo zaboraviti i snažno nadiruće, netradicionalne, nove korisnike zračnog prostora čije vrijeme tek dolazi, a koji uz izuzetke, moramo to priznati, vrlo malo znaju o pravilima uporabe zračnog prostora i odvijanja zračnog prometa.

Navedena opažanja i problemi posebno su zamjetni u nižem i nekontroliranom zračnom prostoru koji je sam po sebi kompleksan iz aspekta dolaznih i odlaznih procedura za aerodrome i gdje se pojavljuje i najveći broj malih korisnika zračnog prostora (generalne avijacije, VFR letova, sportskih i drugih aktivnosti, policijskih, vojnih, medicinskih i protupožarnih letova) i RPAS/UAS operatora što dodatno usložnjava sigurnost svih korisnika.

Stoga je radna skupina unutar HKZP-a koju su činili ASM i IT stručnjaci odlučila razviti alat koji će omogućiti direktnu komunikaciju među svim korisnicima zračnog prostora i organizacije za ASM te objavu svih relevantnih informacija u realnom vremenu na jednostavan i 21. stoljeću primjeren način – putem IT tehnologija.

Ključna premisa kojom se vodila stručna skupina bila je objava svih informacija kojima nacionalna organizacija za ASM raspolaže u realnom vremenu i za sve korisnike zračnog prostora na jednostavan i svima jasan način, s namjerom da se podigne svijest i razina sigurnosti svih korisnika zračnog prostora...." više na HKZP.

------

Link na https://amc.crocontrol.hr/hr-hr/

------

Zmajar

Thursday the 17th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.