HACZ radionica: Održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti ELA 1 i ELA 2 zrakoplova

Kreirano Srijeda, 22 Ožujak 2017

"Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira 28.03. 2017. radionicu za organizacije i osobe uključene u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti ELA1 i ELA2 zrakoplova (European Light Aircraft do 1200/2000kg)...

Teme koje će se obrađivati ovom prilikom su prilagođene problematici održavanja zrakoplova od strane odobrenih organizacija za održavanje (Part-145 i Part M Subp F), licenciranog osoblja te pilota-vlasnika kao i problematici vođenja kontinuirane plovidbenosti navedene grupacije zrakoplova. Svrha predmetne radionice je upoznavanje sa izmjenama i dopunama relevantnih propisa za održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti, a posebno u dijelu koji se odnosi na ELA 1 i ELA 2 zrakoplove, što bi trebalo u konačnici rezultirati podizanjem ukupnog standarda održavanja zrakoplova, vezano uz odobrene organizacije za održavanje, odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti i relevantno ovlašteno osoblje..."by CCAA

Link na CCAA.

Zmajar

Thursday the 17th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.