Godišnji program rada Agencije za 2013. godinu

Kreirano Petak, 08 Veljača 2013

Zanimljiv je detalj iz plana rada CCAA za 2013 u svezi područja općeg zrakoplovstva/generalne avijacije;

 

 

"4.10 Transfer ovlasti u području općeg zrakoplovstva/generalne avijacije

Temeljem analize situacije u području općeg zrakoplovstva/generalne avijacije, Agencija je u lipnju 2012. godine pokrenula inicijativu prema resornom Ministarstvu za promjenu strategije, odnosno za promjenu nacionalnog sustava civilnog zrakoplovstva u dijelu općeg zrakoplovstva/generalne avijacije, na način da se izvrši prijenos određenih ovlasti iz domene sportskog zrakoplovstva s Agencije na Hrvatski zrakoplovni savez (HZS).
Ministarstvo je, nakon inicijalnih sastanaka održanih po toj temi, načelno podržalo izradu detaljne analize i studije izvedivosti prijenosa ovlasti u području općeg zrakoplovstva/generalne avijacije bez prejudiciranja konačnog rješenja. Ministarstvo je nadležno za prijedlog izmjena Zakona, temeljem kojih bi se redistribuirale ovlasti u području zračnog prometa, te ovisi o odluci Ministarstva da li će se izvršiti predloženi transfer ovlasti. Ukoliko do transfera ovlasti dođe, bit će nužne i organizacijske promjene unutar Agencije (najvjerojatnije ukidanje Odjela generalne avijacije).
Cijeli projekt bi trebao rezultirati dugoročnim rješenjem sustava civilnog zrakoplovstva u domeni generalne avijacije, te povećanjem sigurnosti tog dijela zrakoplovstva kroz veći utjecaj HZS-a u dijelu školovanja, licenciranja i širenja „just culture“." by CCAA.

 

-----------------------

 

Komentare prepuštam Vama.

 

Zmajar.

Friday the 20th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.