Objavljen novi važeći popis registriranih aerodroma

Kreirano Petak, 25 Siječanj 2013

"Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je na svojim internetskim stranicama novi važeći popis registriranih aerodroma. Sa navedenog popisa izbrisani su svi aerodromi koji ne udovoljavaju važećim zakonskim i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, odnosno aerodromi kojima do sada nije izdano Odobrenje za uporabu aerodroma ili Svjedodžba aerodroma.

Na aerodromima koji nisu na popisu registriranih aerodroma ne dozvoljavaju se operacije zrakoplova sve do trenutka kada operatori tih aerodroma od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ne ishode Odobrenje za uporabu aerodroma ili Svjedodžbu aerodroma.

Ukoliko se na aerodromima koji nisu na popisu registriranih aerodroma i dalje žele obavljati operacije polijetanja i/ili slijetanja zrakoplova, kao privremeno rješenje, za svako polijetanje i/ili slijetanje obvezno je odobrenje Ureda za odobravanje letova pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Slijedom navedenog, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo poziva sve operatore aerodroma koji nisu na popisu registriranih aerodroma da u roku 30 dana dostave ovoj Agenciji zahtjev za izdavanje Odobrenja za uporabu aerodroma ili zahtjev za izdavanje Svjedodžbe aerodroma uz pripadajuću dokumentaciju i to:

Uz zahtjev za izdavanje Odobrenja za uporabu aerodroma (obično aerodromi sa travnatom operativnom površinom):

 1. Zahtjev za izdavanje Odobrenja za uporabu aerodroma (zajedno sa 70,00 Kn biljega),
 2. Uporabnu dozvolu, u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11),
 3. Pravni status podnositelja zahtjeva za ishođenje odobrenja za uporabu aerodroma,
 4. Dokaz o vlasništvu aerodroma ili pravu korištenja istoga,
 5. Dokaz o stanju operativne površine aerodroma,
 6. Naputak o uporabi aerodroma sa svim pripadajućim prilozima (predložak objavljen na web stranicama Agencije),
 7. Geodetski elaborat (sastavni dio Naputka o uporabi aerodroma) koji mora sadržavati:
  1. Aerodromsku kartu (Aerodrome Chart),
  2. VFR Kartu (VFR Chart),
  3. Kartu prepreka (Obstacle Chart).


Uvjeti za ishođenje Svjedodžbe aerodroma propisani su Pravilnikom o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma"...CCAA.

----------------------------------------------------------------

Aerodrom Voloder također je u postupku registracije (bivše poljoprivredno letjelište u Voloderu).

- Mala usporedba u svezi aerodroma i letjelišta za motorne zmajare kod susjeda (moramo priznati da je zelenija trava u susjedovom dvorištu...Airban)

Zmajar.

Friday the 20th. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.