INFO iz CCAA u svezi mađarskih dozvola i registracija mikrolaganih zrakoplova

Kreirano Četvrtak, 06 Prosinac 2012

Poštovani,

Molim Vas da ovu obavijest proslijedite svim zainteresiranim stranama.

Kako i sami znate u tijeku je izrada izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i uporabi mikrolakih zrakoplova kojima je, između ostalog, namjera službeno omogućiti letenje zrakoplovima upisanim u registar neke od država članica EU i dozvolama izdanim u nekoj od članica EU.

Uz zakonodavnu regulativu iz domene zrakoplovstva, na korisnike se primjenjuju i drugi zakoni i podzakonski propisi, kao što su Carinski zakon (NN, broj 78/99 do 56/10), Uredba za provedbu Carinskog zakona (NN, broj 161/03 do 29/11) te međunarodna Konvencija o privremenom uvozu – Istanbulska konvencija (NN Međunarodni ugovori 16/98).

Informacije prikupljene na terenu ukazuju na nepoznavanje ili pogrešno tumačenje gore navedene zakonodavne regulative, stoga u svrhu informiranja o važećim carinskim propisima te u svrhu izbjegavanja mogućih nepravilnosti odnosno nezakonitosti zbog nepoznavanja važeće zakonodavne regulative obavještavamo javnost o načinu uporabe zrakoplova stranih registracijskih oznaka na carinskom području Republike Hrvatske.

http://www.carina.hr/Novosti/Novosti.aspx?args=1SDeGiG2o5s%3D

Uporaba strane robe na carinskom području Republike Hrvatske – u konkretnom slučaju zrakoplova sa stranim registracijskim oznakama može se dozvoliti u okviru postupka privremenog uvoza. U smislu carinskih propisa, postupak privremenog uvoza omogućava privremeni uvoz robe s uvjetnim oslobođenjem od plaćanja carine i poreza bez primjene zabrana i ograničenja uvoza, koji je uređen nacionalnim zakonodavstvom – člancima 145. do 152. Carinskog zakona (NNRH, broj 78/99 do 56/10) i člancima 260. do 297. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (NNRH, broj 161/03 do 29/11) te međunarodnom Konvencijom o privremenom uvozu – Istanbulska konvencija (NN Međunarodni ugovori 16/98).

Sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu, pravo na privremeni uvoz zrakoplova uz oslobođenje plaćanja carine i poreza može se ostvariti uz ispunjavanje slijedećih uvjeta:

-     zrakoplov za privatnu uporabu,

-     moraju biti registrirana na teritoriju različitom od teritorija privremenog uvoza,

-    moraju biti registrirana na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriju druge države i

-    moraju ih uvesti i koristiti osobe koje žive na tom teritoriju.

Navedeno znači da pravo na privremeni uvoz zrakoplova sa redovnom stranom registracijom za privatnu uporabu imaju osobe sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravkom na teritoriju druge države.

Uobičajenim mjestom boravka smatra se mjesto u kojem osoba bez obzira na državljanstvo uobičajeno živi dulje od pola godine u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih ili profesionalnih razloga ili u slučaju osoba bez zaposlenja zbog osobnih razloga koji ukazuju na blisku vezu između osobe i mjesta gdje živi.

Upravo stoga, primjerice zrakoplovom stranih registracijskih oznaka, može u Republici Hrvatskoj upravljati isključivo strani državljanin s boravištem u zemlji registracije, drugi strani državljanin, koji ima boravište u nekoj trećoj zemlji, kao i hrvatski državljanin koji ima uobičajeno mjesto boravka u inozemstvu, pri čemu se odnosni zrakoplov može sveukupno (dakle neovisno što eventualno povremeno i napušta carinsko područje RH) nalaziti i koristiti u Republici Hrvatskoj najviše šest mjeseci u dvanaestomjesečnom razdoblju, nakon čega odnosni zrakoplov mora napustiti carinsko područje.

Hrvatski ili strani državljanin koji ima uobičajeno mjesto boravka u Republici Hrvatskoj, ne smije koristiti zrakoplov stranih registracijskih oznaka u RH, neovisno što eventualno posjeduje letačku dozvolu zemlje registracije.

Domaće fizičke osobe sa prebivalištem u carinskom području Republike Hrvatske mogu koristiti strana prijevozna sredstva samo iznimno, odnosno povremeno i isključivo u posebno opravdanim situacijama (npr. iznenadna bolest i slično), na temelju naloga nositelja registracije koji je u trenutku upotrebe u carinskom području Republike Hrvatske.

U smislu ostvarivanja prava iz Aneksa C Konvencije o privremenom uvozu, nije od značaja državljanstvo, već prebivalište, odnosno boravište osobe koja koristi zrakoplov.

Ukoliko, dakle, osoba s hrvatskim, stranim ili dvojnim državljanstvom ima uobičajeno mjesto boravka u carinskom području Republike Hrvatske, ista ne smije upravljati zrakoplovom stranih registracijskih oznaka, odnosno zrakoplovima na koje nije plaćena carina, poseban porez i PDV.

U suprotnome čini teži carinski prekršaj, što u konačnici, osim prekršajne kazne, može uključivati i primjenu zaštitne mjere oduzimanja zrakoplova kao predmeta prekršaja te naplatu carinskog duga (carina, PDV i trošarina) na navedeni zrakoplov. Naime, u sklopu kontrole privremenog uvoza zrakoplova sukladno Anex-u C Konvencije o privremenom uvozu, Carinska uprava je tijekom 2010. godine provela ukupno 956 nadzora, od čega je u 302 slučaja utvrđena nepravilnost te je izvršen naknadni obračun carinskog duga u ukupnom iznosu od 5.664.943,11 kuna.

Zaključno naglašavamo da detaljnije upute o načinu uporabe strane robe na carinskom području Republike Hrvatske – u konkretnom slučaju zrakoplova sa stranim registracijskim oznakama, zainteresirani mogu dobiti od mjesno nadležnih carinarnica, svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 sati ili se o ovoj temi mogu informirati putem web stranica Carinske uprave.

S poštovanjem,

Dario Tomašić

Inspektor – TECH / GA

Agencija za civilno zrakoplovstvo

Tuesday the 21st. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.