Što je bilo kroz jesen...

Kreirano Srijeda, 05 Prosinac 2012

Što bi rekli iz gomile događaja izdvajamo:

-  24.11.2012 - druženje aeromodelara na aerodromu voloder u organizaciji AK Ose...link,

-  07.10.2012. - I. pokal Aerokluba OSA Kutina (F3M Sport, F3M)na aerodromu Voloder...link,

-  30.09.2012. - Aeromodelarski aeromiting u Ivaniću...link,

-  postavljanje drugog montažnog hangara na aerodromu,

-  konverzija mađarskih pilotskih dozvola u pilotske dozvole RH (pilotska škola za mikrolagane zrakoplove u BJ)...link,

-  školovanje za PPL (A) jednog od članova...link.

-  letenje gotovo svaki vikend na aerodromu,

- ...

 

Zmajar

 

Tuesday the 23rd. Aeroklub Popovača.Joomla 3.0 templates . All rights reserved.